Strona o grze Dark Colony Dark Colony Remake Alpha 2
Dodane przez maranta dnia Luty 27 2013 17:02:21
POLISH

Po dłuuuuugim czasie nareszcie mogę pokazać Wam drugą odsłonę projektu DarkColony Remake. Druga wersja (ALPHA 2) na dość sporo nowości. Większość z Was się zawiedzie bo nawet jeśli ukazało się coś nowego to i tak nie jest to nic zaskakującego względem zwykłego DC. Najwięcej zmian jednak pojawiło się w kodzie, którego jakość uległa znacznej poprawie. Wprowadzenie udogodnień dla nowych wielordzeniowych procesorów poprawiło znacznie jakość i płynność rozgrywki. Jednak coś mnie podkusiło i te ułamki sekund, które zdobyłem od razu zapchałem nowymi funkcjami takimi jak cienie itp. Więc w sumie zasadniczej poprawy nie ma :P, ale jest więcej bajerów.


ENGLISH

After very long time, I can finally show you second version of the DarkColony Remake project. Second version (ALPHA 2) comes with a lot of new stuff. Most of you will be disappointed, because even if there's something new, it doesn't stand out in relation to old DC. Majority of the changes occured in the code, whose quality has improved considerably. Implementation of multi-core CPUs handling has significantly improved the quality and made gameplay smoother. However, something tempted me and those fractions of a second, which I gained, were lost due to new functionality like shades, etc.. So, all in all, there is no substantial improvement, but there are more frills.
Rozszerzona zawartość newsa
POLISH

Po dłuuuuugim czasie nareszcie mogę pokazać Wam drugą odsłonę projektu DarkColony Remake. Druga wersja (ALPHA 2) na dość sporo nowości. Większość z Was się zawiedzie bo nawet jeśli ukazało się coś nowego to i tak nie jest to nic zaskakującego względem zwykłego DC. Najwięcej zmian jednak pojawiło się w kodzie, którego jakość uległa znacznej poprawie. Wprowadzenie udogodnień dla nowych wielordzeniowych procesorów poprawiło znacznie jakość i płynność rozgrywki. Jednak coś mnie podkusiło i te ułamki sekund, które zdobyłem od razu zapchałem nowymi funkcjami takimi jak cienie itp. Więc w sumie zasadniczej poprawy nie ma :P, ale jest więcej bajerów.

Teraz dlaczego tak długo. Wersja ta miała ukazać się w wakacje, aleee... Zadanie okazało się dużo bardziej złożone. Potem była uczelnia i termin przesunąłem na nowy rok. Ale znowu mnie to przerosło i tak oto z półrocznym spóĽnieniem powstała druga część projektu, która w sumie powinna nazywać się ALPHA 2,5 gdyż wiele rzeczy, które miały pojawić się dopiero w 3 odsłonie już zostało wprowadzonych. Jest to jeden z wielu czynników jakie wpłynęły na tak długi czas pisania kodu.

Mam nadzieję, że ktoś to ściągnie i może nawet zagra od czasu do czasu. Do grania polecam sieć Dark Colony na Tunngle. Tam łatwo się odszukać i jest dobre połączenie.

A tutaj powierzchowna lista zmian. Jest ich dużo więcej, ale myślę, że jakbym się rozdrobnił bardziej to mało kto by przeczytał tę listę :P

-usunięto bug rysowania troopera
-usunięto bug z niemożliwymi do przerwania posiłkami Commandera (jak dano rozkaz rzutu to nie dało się go przerwać w żaden sposób)
-usunięto bug dropshipa i animacją płomieni

-pole chata od teraz jest zawsze czyszczone po wejściu na serwer
-zmiany w oknie serwera
--powiększono okno by przygotować nowe opcje
--większe pole chatu
--więcej bajerów w oknie chata
--można wybrać startowisko
--można wyrzucać graczy z servera
--nowe mapy 1x8, 2x4, 2x2
--można wybrać mapę, a nie grać ciągle na jednej
--podgląd wybieranej mapy + startowiska
--zupełnie nowa animacja powiększonego slota
--animacja slota po wejściu jest losowana więc klient nie ma już wszystkich pasków zsynchronizowanych
--w menu widnieje wersja gry

-od teraz po zaznaczeniu Ready blokuje się nam cały slot, można go też odblokować przez odciśnięcie Ready
-przycisk lock blokując server blokuje także wprowadzanie zmian w ustawieniach gry (wybór mapy, a póĽniej także innych)
-blokada na co najmniej 2 teamy
-blokada co do graczy na mapie
-blokada nieidentycznych startowisk
-poprawiono wyświetlanie czcionek i usunięto kilka bugów
-poprawiono czułość pól do wpisywania
-od teraz Nick gracza powinien mieć co najmniej 1 znak długości (wcześniej mogło go nie być :P )

-nowy system dĽwięków (w tej wersji nie słychać różnicy jest to zmiana na przyszłość)
-weryfikacja wersji gry po stronie klienta (jednak nadal można połączyć się klientem A1 do servera A2 co jest błędem)

-zmniejszono początkową perte7 z 1500 na 1000
-nowa jednostka Reaper
-nowy budynek Sci-pod
-nowy budynek Robo-ftr
-nowy system broni uwzględniający klasy jednostek(na razie mało wyważony)
-dodano cienie jednostek zależne od pory dnia (wersja wstępna póĽniej będą trochę lepsze)

ENGLISH

After very long time, I can finally show you second version of the DarkColony Remake project. Second version (ALPHA 2) comes with a lot of new stuff. Most of you will be disappointed, because even if there's something new, it doesn't stand out in relation to old DC. Majority of the changes occured in the code, whose quality has improved considerably. Implementation of multi-core CPUs handling has significantly improved the quality and made gameplay smoother. However, something tempted me and those fractions of a second, which I gained, were lost due to new functionality like shades, etc.. So, all in all, there is no substantial improvement, but there are more frills.

Why so long? It was supposed to show on summer holidays, but the task turned out to be more complex. After few more prolongations, the second version came into existence with half year delay. It should be named ALPHA 2.5, beacause I managed to implement things planned for ver. 3.0.

I hope, that someone will download it and maybe even play ocasionally. I recommend DarkColony network on Tunngle. It's easy to find eachouther and the connection is good.

Finally, the changelog (major changes):

- removed Trooper drawing bug
- removed bug
- removed Dropship and flame animation bug
- chat field is now cleared after joining the server
- changes in server window
-- enlarged window, so it is ready for new functions
-- expandend chat field
-- more frills in chat window
-- able to choose landing zone
-- can kick players from server
-- new 1x8, 2x4 and 2x2 maps
-- can choose a map to play
-- map and landing zone preview
-- new slot animation
-- game version showed in menu

- from now, checking "Ready" freezes whole slot, but it can be unchecked then
- pressing the Lock button prevents any further changes
- minimum of two teams
- minimum of two players
- unique landing zone restriction (can't choose same as oponent)
- improved fonts and repaired minor bugs
- improved input field sensitivity
- nickname must by at least 1 character long

- new sound system (not available yet, changed for future)
- client version verification (doesn't work, still can join from A1 client to A2 server)

- lowered initial petra7 from 1500 to 1000
- new unit: Reaper
- new building: Sci-pod
- new building: Robot Factory
- new weapon system taking into account unit classes
- added unit shades based on time of the day (preliminary version)
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /home/maranta91/ftp/_dc/print.php:83 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/maranta91/ftp/_dc/print.php on line 83